top of page

Featured on elephant journal 🌟

My first article featured on elephant journal is now live! Follow the link below to read my words about living with presence in both yoga and life. Beyond blessed to live this life!

Min första artikel på elephant journal - why moving fast & always forward doesn’t work in Yoga or Life, har blivit internationellt publicerad! Se länk nedan och gå in för att läsa mina ord om yoga i vardagen!

Det är med stor tacksamhet och glädje som jag nu får dela min första artikel publicerad av ett internationellt community. Elephant journal verkar för att bidra till både en mer hållbar vardag och en mer hållbar värld att leva i. Jag har länge läst artiklarna som publiceras där och haft stor glädje av det. Så det är nu en stor ära att själv kunna meddela att jag är en av författarna på sidan! Nu vill jag gärna dela dessa ord med dig. Gå in via denna länk för att läsa, lämna gärna en kommentar om vad du tänker om artikeln. Och om du tycker den är bra så får du gärna dela på sociala medier! 

Thank you for being part of this magical journey called - life - ✨ until next time, namaste

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page