top of page

Bhakti Yoga

The Sanskrit word bhakti comes from the root bhaj, which means “to adore or worship”. Bhakti yoga has been called “love for love’s sake” and “union through love and devotion.” Bhakti yoga, like any other form of yoga, is a path to self-realization, to having an experience of oneness with everything.

Chanting and Mantra

 

Mantra är ett ljud, ett ord eller en mening som upprepas om och om igen under meditation. Ordet Mantra kommer ur roten Man som betyder ungefär sinne och Tra som betyder ungefär befria, alltså betyder mantra ett ord eller namn som befriar sinnet. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå, eller att förenas med filosofin som ligger bakom mantrat. Ofta tillskrivs också mantran psykologiska och spirituella egenskaper som tillkommer den som upprepar mantrat. Även ljudets vibrationer och dess rytmiska repetition sägs ha unika effekter på sinnet.

 

OM  eller Auṁ

OM eller Auṁ är ljudet som inte går att översätta, ljudet som innefattar alla andra ljud. Om är det korta versionen som ofta används i samband med chants som nedan, medan Auṁ mer representerar hur ljudet låter i sin fullhet. Att chanta endast Auṁ är att låta ljudet gå genom kroppen, från rotchakrat hela vägen upp ut genom huvudet, som då väcker upp nervtrådarna i ryggraden och gör yogin redo för praktiken. Det sägs att Auṁ frigör blockeringar i halschaktrat, vilket kan leda till bättre kommunikation. Auṁ kan gärna inleda och/eller avsluta en praktik. 

 

Om Shanti Shanti Shanti / Om Shanti Om

Shanti betyder fred och när det upprepas får vi inre fred och skapar mer fred i världen runt omkring oss. 

 

Ong Namo Guru Dev Namo

Mantrat kan chantas i början av en praktik samt för att bli påmind om att vi alla har vår egen lärare inom oss. Översätts ungefär till:

Jag bugar inför den kreativa energin av det oändliga

Jag bugar inför den Gudomliga kanalen av visdom 

 

Om Gum Ganapataye Namaha

 

Ganesh, även kallad Ganesha, Ganapati, den elefanthövdade guden med fyra armar och två ben, står för att eliminera hinder, beskyddare av konst och vetenskap och är devan av intellektet och visdom. Ganesh regerar över jorden och återfinns i rotchakrat, muladhara. Han påminner oss om att hålla båda fötterna på jorden även när vi försöker nå gudomligheten runt omkring oss. Att upprepa Ganeshas mantra i början av projekt, resor eller när något nytt ska manifesteras hjälper till att göra vägen fri från hinder, såväl utomkroppsliga hinder som de vi mentalt placerar i vår väg. Ganesh är son till gudomligheterna Shiva & Parvati.

 

Om Namah Shivaya

 

Shiva är förändraren, transformatorn inom Trimurtin (där även Brahma och Vishnu ingår). Shiva är den som förgör för att skapa nytt, skyddar och förändrar (transforms) universum. Shiva representerar sann medvetenhet. När världen eller universum behöver förändras, förstöras, så gör Shiva det genom sin dans. Det är dock bara illusionen av vår uppdeladhet som Shiva förgör, för att vi återigen ska kunna bli förenade. Shiva är sedd som the patron God of Yoga – att tillägna sin praktik till Shiva eller upprepa hans mantran gör att vi linjerar oss med hjärtat av yoga. 

bottom of page